Ở Đại Phúc An chúng tôi lấy đạo đức và luật nhân quả làm kim chỉ nam cho mọi hành động

Dưới đây là hình ảnh phía công ty gây quỹ để đi cúng dường, từ thiện, do một thành viên trong nhóm bán được dự án và đã tự gieo duyên vào một phần công đức của mình để làm từ thiện, chúng tôi đang lan tỏa giá trị nhân văn này cho mọi người tại đại gia đình Đại Phúc An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *