Cả Gia Đình Đại Phúc An tập Thiền Định

Thiền vốn được xem là một nét văn hóa Đông phương, nhưng giờ đây rất phổ biến trên toàn thế giới.

Người người đã hưởng lợi ích từ thiền. Họ có thể kể lại câu chuyện của họ cho bạn biết làm thế nào thiền đã thay đổi con người họ về cả thể chất lẫn tinh thần. Lợi ích của thiền đã được rất nhiều nghiên cứu trong hàng thiên niên kỷ qua chứng minh.

Nhận biết được những lý do vì sao các công ty lớn trên thế giới như Google, Apple, Intel, Yahoo, Nike, Procter & Gamble…. lại đưa Thiền vào trong công sở. Tập thể Đại Phúc An cũng mạnh dạn áp dụng và thực hành vào các sáng thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

Sau đây là hình ảnh các buổi Thiền tập tại Đại Phúc An:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.